Andželika Zavackienė

Slaugos strategija 2021 m. Profesinės veiklos prioritetai:

dvejetainės parinktys 1 eurai

Viešosios įstaigos Kelmės ligoninės toliau — ligoninė slaugos administratorius į darbą priimamas konkurso būdu, atleidžiamas darbo kodekso nustatyta tvarka ir pagrindais. Slaugos administratoriaus pareigybė reikalinga formuoti ligoninės slaugos strategiją, nustatyti tikslus, priemones; organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti slaugos procesą bei infekcijų valdymą įprastinėmis ir pandemijų sąlygomis; užtikrinti slaugos procesų kokybę įprastinėmis ir pandemijų sąlygomis; organizuoti slaugos proceso auditus.

kokia yra geriausių prekybos galimybių patarimų paslauga

Slaugos administratorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Ligoninės direktoriaus pavaduotojui, pavaldus ligoninės direktoriui. Darbuotojas, einantis ligoninės slaugos administratoriaus pareigas, turi atitikti reikalavimus: 4.

DARBUOTOJŲ PAGAL DARBO SUTARTĮ KONKURSO APRAŠYMAS

Slaugos administratoriaus papildoma kompetencija yra laikoma: slaugos, visuomenės sveikatos, psichologijos, vadybos ir administravimo, teisės, ekonomikos mokslo laipsnis, daugiau kaip vienas šio aprašymo 4. Slaugos administratorius turi teisę: 6.

prekybos strategijomis prasmė

Slaugos administratorius gali turėti kitų teisių, nustatytų teisės aktuose. Slaugos administratorius vykdo funkcijas: 8. Slaugos administratorius už netinkamą pareigų vykdymą ar nevykdymą, aplaidumą, nepatenkinamus darbo rezultatus, etikos, profesinės etikos ir deontologijos reikalavimų pažeidimą taip pat pareigų viršijimą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

santvaros sistemos parodos ekranas

Informacija apie įstaigą:.