Tarptautinės prekybos ir muitinės logistikos specialistų rengimas

Tarptautinės prekybos karjeros galimybės, Siūlomos - VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas

Turinys

  Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas: Parengti tarptautinio verslo srities tarptautinės prekybos karjeros galimybės, turinčius tarptautinės prekybos, logistikos, muitinės veiklos žinių, gebančius savarankiškai ir atsakingai organizuoti tarptautinę prekybą, logistinius procesus, atstovauti ūkio subjektams muitinėje ir kitose institucijose, įsteigti ir valdyti tarptautinio verslo įmonę nuolat kintančiomis šiuolaikinio verslo aplinkos sąlygomis.

  tarptautinės prekybos karjeros galimybės bitcoin pelnas yra jo vertas

  Studijų rezultatai: Asmuo, baigęs studijas, turi gebėti: 1. Mokymo ir mokymosi veiklos: Praktinių situacijų ir atvejų analizė, mokslinės ir profesinės literatūros analizė, projektinis darbas, sąvokų ir minčių žemėlapis, probleminis mokymas, rinkos tyrimai ir strategijos, uždavinių sprendimas, dokumentų analizė, debatai, mokymas bendradarbiaujant, praktika darbo vietoje, praktinių pavyzdžių demonstravimas ir analizė, realių problemų sprendimas projektinėje veikloje, profesinės veiklos praktikos, baigiamasis darbas.

  Studijų rezultatų vertinimo būdai: Taikomas kaupiamasis vertinimas ir dešimtbalė vertinimo sistema. Studijų dalykų programose numatyti konkretūs vertinimo struktūriniai opcionų prekybos brokeriai kanada, jų svoris galutiniame vertinime, konkrečių vertinimo užduočių turinys, kriterijai ir reikalavimai.

  Atgal Programos tikslas Tarptautinės prekybos studijos, skirtos norintiems įgyti tarptautinės prekybos ir logistinės veiklos efektyviam valdymui, reikalingų profesinių kompetencijų bei praktinių lyderystės įgūdžių šiose srityse.

  Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu. Pasiektus Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos studijų programos rezultatus studentai demonstruoja baigiamajame darbe.

  tarptautinės prekybos karjeros galimybės kas yra aukščiausios kokybės prekyba opcionais

  Išskiriamos 4 studento kompetencijos: Kūrybiškumas ir verslumas, Skaitmeninė komunikacija, Kalbinė komunikacija, Asmeninis tobulėjimas ir karjeros valdymas. Mokomoji ir baigiamoji profesinės veiklos praktikos atliekamos realiomis sąlygomis.

  tarptautinės prekybos karjeros galimybės dvejetainio pasirinkimo strategijos ebook

  Profesinės veiklos galimybės: Asmuo, baigęs Tarptautinės prekybos ir muitinės logistikos studijų programą, geba savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą tokiose veiklos srityse kaip: prekybos organizavimas, verslo įmonės steigimas, muitinės procedūrų ir kitų muitinės sankcionuotų veiksmų vykdymas, muitinės formalumų atlikimas atstovaujant teisėtus subjektų interesus, tarptautinio verslo aplinkos vertinimas dėl eksporto - importo potencialo ir galimybių plėtojimo rinkoje.

  Specialistai gali kurti, planuoti, plėtoti tarptautinio verslo įmonę, vykdyti prekybą, organizuoti logistinius procesus įmonėse, dirbti įmonėse, veikiančiose muitinės tarpininkavimo srityse ir teikti atstovavimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims verslo įmonėse, muitinės įstaigose, geba efektyviai veikti laisvos rinkos sąlygomis ir nuolat tobulinti savo kvalifikaciją.

  tarptautinės prekybos karjeros galimybės estijos akcijų pasirinkimo sandoriai

  Tolesnių studijų galimybės: Studijas galima tęsti Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės II pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.

  Absolventai, siekiantys studijuoti verslo studijų krypties antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas.

  Užsienio prekybos karjeros galimybės 3.