Programos vertės

Uždarų blokų valdymo strategijos ir galimybės, Valdymo technologijos | Stojantiesiems | KTU

Neuroninių PID kontrolės strategija tinkle sujungtų uždarų blokų valdymo strategijos ir galimybės kontrolei Anotacija Pateiktas naujas metodas su dviejų akcijų vertės padidėjimo ir darbuotojų akcijų pasirinkimo teisės hierarchija, pagrįstas iteracinio neuroninių proporcijų-integralo-išvestinių PID mokymosi metodu per ryšių tinklą, skirtą automatiniam PID valdiklio uždarųjų ciklų nustatymui.

Tai gali pagerinti gerai žinomos paprastos PID grįžtamojo ryšio valdymo kilpos veikimą vietiniame lauke, kai reali tinkle sujungta proceso kontrolė taikoma sistemoms, turinčioms neaiškių veiksnių, tokių kaip išoriniai trikdžiai ar atsitiktinai uždelsti matavimai. Siūlomą PID kartojamąjį mokymosi metodą įgyvendina atgalinio dauginimosi neuroniniai tinklai, kurių svoriai yra atnaujinami mažinant uždarų ciklų sistemų stebėjimo klaidų entropiją.

Analizuojama uždarų kontūrų tinklo valdymo sistemų konvergencija vidutine kvadratine prasme. Norint parodyti siūlomų strategijų galimą pritaikymą, pateikiamas eksperimentas su slėginiu rezervuaru, kuris parodo siūlomo projektavimo metodo naudingumą ir efektyvumą tinklo proceso valdymo sistemose. Įvadas Tinkle esančios valdymo sistemos NCS leidžia patogiai valdyti dideles paskirstytas sistemas. Proceso valdymas gali integruoti kontroliuojamą procesą ir skaičiavimo prietaisų ryšių tinklą, tačiau jutikliai ir pavaros negali būti tiesiogiai naudojami įprastu būdu, nes NCS yra keletas būdingų problemų, tokių kaip delsimas, paketų praradimas, kiekybinis nustatymas ir sinchronizavimas.

Neseniai buvo imtasi tam tikrų pastangų išspręsti šias su NCS susijusias problemas. Zhang ir kt.

Neuroninių PID kontrolės strategija tinkle sujungtų procesų kontrolei

Kontroliniai regionai neuroniniuose tinkluose buvo nustatyti trimis skalėmis, naudojant vieno tikslo evoliucinio skaičiavimo metodus [2]. Tian ir kt. Tvirtos konstrukcijos, patikimas ir patikimas filtras buvo sukurtas netiesinių tinklo valdymo sistemų klasei su atsitiktiniu jutiklio gedimu [4]. Be to, buvo atlikta keletas tyrimų, siekiant literatūroje įtraukti tinklą į proceso valdymo sistemas.

Darbe [5] buvo išplėstas jų modelio prognozinio valdymo algoritmas procesams su atsitiktiniais vėlavimais, naudojant ryšio vėlavimo modelį, kartu su laiko žymėjimo ir buferio technika. Buvo pateiktos dvi naujos tinklinio modelio numatomosios kontrolės schemos, pagrįstos kaimynystės optimizavimu, siekiant optimizuoti internetą ir valdyti serijiniu būdu sujungtų procesų klasę [6].

prekybos sistemos ir metodų svetainė

Buvo pristatyta dviejų pakopų valdymo architektūra [7]. Pirmiausia buvo sukurta žemesnės pakopos valdymo sistema, pagrįsta ryšiu nuo vieno iki taško ir nuolatiniais matavimais, kad būtų stabilizuota uždarojo ciklo sistema. Taip pat vėliau buvo suprojektuota aukštesnės pakopos tinklo valdymo sistema, naudojant Lyapunovo pagrįstą prognozinio valdymo teoriją, kad būtų galima gauti naudos iš tiek nuolatinių, tiek asinchroninių, uždelstų matavimų, taip pat iš papildomų tinkle sujungtų valdymo pavarų, siekiant pagerinti uždaro ciklo sistemos uždarų blokų valdymo strategijos ir galimybės.

Pateikta chemijos gamyklų su paskirstytais tarpusavyje sujungtais perdirbimo blokais gedimams atsparių valdymo sistemų projektavimo metodika [8].

Šis metodas sujungė Lyapunovo pagrįstą netiesinę valdymą su hibridinės sistemos teorija. Jis buvo sukurtas remiantis hierarchine architektūra, integruojančia atskirų vienetų žemesnio lygio grįžtamojo ryšio kontrolę su aukštesnio lygio logika pagrįsta ryšių tinklų priežiūros kontrole. Buvo pasiūlytas išėjimo grįžtamojo ryšio valdiklis. Jis sujungė Lyapunovo pagrįstą valdiklį su didelio stiprumo stebėtoju netiesinėms sistemoms, kurioms trūko jutiklio duomenų [9].

Kadangi NCS veikia tinkle, duomenų perdavimas tarp valdiklio ir nuotolinės sistemos, be kontroliuojamo apdorojimo forex banko darbo valandos, neišvengiamai sukels tinklo vėlavimus, valdiklio ir pavaros delsą bei jutiklio ir valdiklio delsą.

Atsitiktinės prieigos tinklai, tokie kaip CAN ir Ethernet, turi atsitiktinių tinklų vėlavimus, kurie gali pabloginti sistemos veikimą [10]. Ryšių tinklų sukelti paketų nuostoliai taip pat turi įtakos valdymo sistemos veikimui; tai yra, proceso valdymo sistemos ryšių aplinkoje yra stochastinio pobūdžio dėl atsitiktinių laiko vilkinimų ar paketų praradimo, atsirandančio dėl ryšio tinkluose.

Tinklo proceso išvesties kintamasis paprastai veikiamas neapibrėžtos trukmės tinklo delsos ir arba stochastinių trikdžių. Jis gali būti traktuojamas kaip atsitiktinis kintamasis, kuris seka konkrečią tikimybės tankio funkciją PDF. Taigi išvesties stebėjimo klaida taip pat yra atsitiktinis kintamasis. Išvesties stebėjimo klaidos PDF galima nustatyti, jei yra informacijos apie proceso modelį ir trikdžių bei tinklo vėlavimų PDF. Pasiūlyta dinaminio stochastinio paskirstymo valdymo teorija [11].

Paprastai tiesinės sistemos, turinčios atsitiktinius Gauso įėjimus ar bent simetrišką PDF, tiesa, kad minimalus išėjimo sekimo klaidos dispersija rodo valdiklio reguliavimo optimizavimą. Tačiau ne Gauso stochastinėms sistemoms, kontrolės metodo, kuris yra sutelktas tik į išėjimo sekimo klaidos vidurkį ir dispersiją, nepakanka, kad būtų galima nustatyti šios stochastinės sistemos tikimybę.

Norint apibūdinti išėjimo sekimo klaidos neapibrėžtį valdymo projekte, turėtų būti naudojamas bendresnis neapibrėžties matas. Jei tinklas yra sujungtas su norminiu valdymo lygiu, o išplėstinis valdymo lygis yra nutolęs, kad būtų galima bendradarbiauti su kitomis įmonėmis, visa valdymo sistema turės dviejų lygių hierarchiją.

Normalaus kontrolės lygio kontrolės struktūra augavietėje nekinta. Taigi paprastą ir patikimą proporcinio integralo išvestinių PID valdiklį galima pritaikyti veikiančioje įmonėje. Įprastas PID valdiklis gali gauti palaikymą iš tinkle sujungtų proceso valdymo sistemų, kai operacinės įmonės susiduria su nauja darbo sąlyga arba neaiškiais veiksniais.

Kita vertus, pastaruoju metu neuroniniai tinklai sulaukė didelio susidomėjimo tyrimais. Jie geba išspręsti sudėtingas matematines problemas, jiems buvo skiriamas didelis dėmesys cheminio proceso valdymo srityje ir jie buvo pritaikyti sistemos identifikavimui ir valdiklio projektavimui [12]. Jie efektyviai naudojami valdymo regione modeliuojant netiesinius procesus, ypač modeliu pagrįstoje valdyme, tokioje kaip tiesioginė ir netiesioginė neuroninio tinklo modelio kontrolė [13], netiesinė vidinio modelio kontrolė [14] ir pasikartojanti neuroninio tinklo modelio kontrolė [15].

Nors aukščiau išvardytų metodų valdymo efektyvumas yra patenkinamas, valdymo dizainas vis tiek sutelktas į laidinio ryšio tarp suprojektuotų valdiklių ir kontroliuojamų procesų jungtis. Tai daro įgyvendinimo strategiją realią tik vietoje esančioms kontrolės sistemoms. Buvo pasiūlytas optimalus neryškus PID valdiklis NCS, sumažinant laiko integralo sumą, padaugintą iš absoliučių klaidų ir valdiklio išvesties kvadratu [16].

  • Sitemizdeki veriler Foreks tarafından sağlanmaktadır.
  • В этот момент отчаяния ему казалось совершенно неважным -- вела ли эта его тропа к опасности или же была безопасна и ничем ему не грозила.
  • В городе не было никого, кем не владела бы какая-то всепоглощающая интеллектуальная страсть.
  • Он постоянно задумывался о таких вот вещах -- даже в разгар самых отчаянных приключений.
  • Это было красивое, чарующее зрелище.
  • Cme pasirinkimo strategijos

NCS neuroniniai valdikliai taip pat buvo taikomi remiantis minimalia stebėjimo PID valdiklio sekimo klaidų entropija [17], tačiau nebuvo lengva juos pritaikyti praktinėse programose, nes jiems reikia stebėjimo klaidų rinkinio tuo metu. Ghostine et al.

Iš tikrųjų tinklinėse proceso valdymo durhamo universiteto tarptautinė strategija atsitiktiniai laiko uždelsimai ir paketų praradimas sukelia atsitiktinius uždarosios grandinės sistemų stebėjimo klaidas, be atsitiktinių trikdžių. Taigi natūralu, kad tinklo valdymo sistemos yra pavaizduotos kaip stochastinė valdymo sistema. Pagrindinis šio darbo tikslas yra pasiūlyti dviejų lygių hierarchinę valdymo sistemą, pagrįstą PID tipo neuroninio tinklo adaptacine schema tinklu sujungtoms proceso valdymo sistemoms.

Stebėjimo klaidų entropija uždarojo ciklo valdymo sistemose naudojama konstravimo našumo indeksui atnaujinti neuroninio PID valdiklio svorius. Likusi šio darbo dalis yra išdėstyta taip. Tada išsamiai aprašoma priežastis, dėl kurių pasirinkta mažiausia uždarų ciklų sekimo klaidos entropija kaip našumo indeksas.

Administracinių-ir-viešųjų-gebėjimų-ugdymas

Stochastinės NCS charakteristikos operacijų procesuose Tinkle sujungta proceso valdymo sistema su dviejų lygių hierarchine valdymo architektūra, parodyta 1 paveiksle, kurioje proceso įrenginį gamyklos vietoje kontroliuoja PID valdiklis, o valdiklį taip pat gali savarankiškai suderinti neuroninis tinklas nuotolinėje vietoje.

Šioje sistemoje augalo išėjimo signalas yra sinchroniškai matuojamas idealiu mėginių ėmimo greičiu. Skaitmeninis valdiklis naudoja per tinklus perduodamą įrenginio informaciją, kad atnaujintų naują valdymo parametrų rinkinį. Parametrų vertės, perduodamos per tinklus ir laikomos nulinės eilės holderare, tada perduodamos vairuoti augalą.

Valdymo technologijos

Tai įvestis valdikliui. Yra kontrolinė vertė. NCS veikia tinkle; duomenų perdavimas tarp valdiklio ir nuotolinės sistemos neišvengiamai sukels tinklo vėlavimą; tai yra, išėjimo iš dabartinio laiko kokybė dažnai nepasiekiama prieš matavimą siunčiant valdikliui dabartiniu laiko momentu dėl tinklo vėlavimų.

Panašiai, valdymo įvestis iš esamo laiko taško taip pat nėra prieinama, kai valdymo veiksmas apskaičiuojamas dabartiniu laiko momentu.

Žymi sukeltą vėlavimą tarp valdiklio ir pavaros ir nurodo sukeltą delsą tarp jutiklio ir valdiklio. Kontroliuojamas procesas yra netiesinis, nesvarbu, ar tai tęstinis, ar paketinis procesas.

darbas nuo duomenų įvedimo namo

PID valdiklio valdymo kintamasis augalo vietoje yra šališkumo reikšmė. Išvesties klaida nukrypo nuo kontrolinės vertės. Valdymo parametrai, ir, perduodami tinklais ir laikomi nulinės eilės holderare. Tada jie perduodami valdikliui vairuoti gamyklą. Tinklo valdymo sistemose ištisinis signalas imamas, užkoduojamas skaitmeniniu formatu, perduodamas tinklu ir galiausiai dekoduojamas imtuvo pusėje. Bendras delsimas tarp imčių ir galimo dekodavimo imtuve gali būti labai įvairus, nes tiek tinklo prieigos, tiek perdavimo vėlavimai priklauso nuo labai kintančių tinklo sąlygų, tokių kaip perkrova ir kanalo kokybė [19].

Tinkle esančioje valdymo sistemoje pranešimo perdavimo atidėjimą galima padalyti į dvi dalis: įrenginio vėlavimą ir tinklo vėlavimą. Į prietaiso delsą įeina laiko uždelsimas šaltinyje ir tikslo mazguose. Laiko vėlavimą šaltinio mazge sudaro pirminio apdorojimo laikas, ir laukimo laikas.

forex biuro stokholmas

Laiko vėlavimas paskirties mazge yra tik vėlesnio apdorojimo laikas. Tinklo laiko delsą sudaro visas pranešimo perdavimo laikas ir tinklo sklidimo vėlinimas. Bendras laiko uždelsimas gali būti išreikštas taip [20] Laukimo laikas gali būti reikšmingas dėl šaltinio mazgo siunčiamų duomenų kiekio, perdavimo protokolo ir srauto tinkle.

Pakartotinio apdorojimo laikas yra nereikšmingas tinkle esančioje kontrolės sistemoje, palyginti su kitomis laiko delsomis. Pirmiau nurodytas uždarų blokų valdymo strategijos ir galimybės valdymo sistemų vilkinimas gali būti pasiektas naudojant laiko žymėjimo metodus, nors jų paprastai nėra [5]. Tinklo srityje atsitiktiniai tinklo vėlavimai buvo modeliuojami naudojant įvairius formulavimus, pagrįstus tikimybe ir šaltinių bei tikslų charakteristikomis [21].

Forex rinkos atvira strategija

Daugeliu atvejų tinklo sukeltas laiko uždelsimas yra atsitiktinis ir nėra Gauso laikas. Paketų atsisakymas atsiranda dėl fizinių tinklo jungčių perdavimo klaidų, kurios yra daug labiau paplitusios bevieliuose nei laidiniuose tinkluose, arba dėl buferio perpildymo dėl perkrovos. Paketų praradimas yra dar vienas atsitiktinis veiksnys tinklo valdymo uždarų blokų valdymo strategijos ir galimybės.

Tai reiškia, kad apskritai sistemos išvestis bus labai mažai tikėtina, kad bus Gauso triukšmas, o tai sukels ne Gauso uždarų kontūrų sekimo klaidą, kai sistemai bus taikomas valdymo įvestis. Taigi stebėjimo paklaidos atsitiktinumo matas naudojant dispersiją būtų nepakankamas apibūdinant uždarosios grandinės sistemos veikimą.