Glaudinimo koeficientai ir atminties analizės modulis

Prekybos sistemos duomenų modelis. Atmintį taupančios duomenų modelio kūrimas naudojant "Excel" ir "Power Pivot" papildinį - Excel

Duomenys savaime nėra didelė vertybė. Tačiau atitinkamai sukaupti, apdoroti ir interpretuoti jie tampa informacija. Informacija - tai visuma žinių apie kokius nors faktinius duomenis aplinkos reiškinius, visuomenės procesus, techninius objektus ir kt. Iš šio apibrėžimo seka, kad informacija yra tam tikros duomenų aibės interpretavimo rezultatas.

  • Им станет Центральный Компьютер.

Sakykime kad turime tokius duomenis: Jonas, Jeigu mes galime interpretuoti šiuos duomenis taip - Jonas yra vadybininkas. Jo metinė pardavimų apimtis yra Lt. Taip šie duomenys jau tampa informacija. Bet čia dar ne pabaiga.

Algo prekybos sistemos projektavimas 4.

Ši informacija taip pat gali būti įjungta į kitą duomenų aibę ir tokiu būdu sudarytos sąlygos kitokioms šių duomenų interpretacijoms ir kitokios naujos informacijos gavimui. Dažnai apie duomenis patogu galvoti, kaip apie recepto ingredientus.

Sumaišyti kitokiomis proporcijomis ir apdoroti kitokiu būdu, jie duoda kitus rezultatus. Duomenų bazės samprata Kaip taisyklė, nūdienos pasaulyje dažnai duomenys yra kaupiami, saugomi ir apdorojami kompiuteriuose.

Jeigu duomenys naudojami tiktai viename uždavinyje, jų parengimu, laikymu ir tvarkymu dažniausiai rūpinasi pats uždavinio sprendėjas. Kai tie patys duomenys naudojami kelių uždavinių sprendimui, tampa aktuali įvairių uždavinių poreikių suderinamumo problema. Akivaizdu, kad pastaruoju atveju duomenis reikia parengti taip, kad prekybos sistemos duomenų modelis tiktų kuo didesniam uždavinių skaičiui. Sprendžiant šią problemą, stengiamasi atskirti duomenų prekybos sistemos duomenų modelis ir jų praktinio panaudojimo procesus.

Informacines paslaugas teikiančiose tarnybose dažnai taip daroma net ir tada, kai nenaudojami kompiuteriai. Sudarant sąlygas duomenų laikymo ir praktinio panaudojimo atskyrimui kompiuterinėse sistemose, tenka kartu su duomenimis laikyti ir jų sandaros aprašymą.

Taigi, aktuali yra kompiuteryje laikomų duomenų sandaros aprašymo problema. Aprašymą reikia sudaryti taip, kad duomenų apdorojimo programos galėtų pačios atsirinkti iš laikomų duomenų joms reikalingus elementus, sukomponuoti iš jų naujus darinius ir panaudoti juos savo sprendžiamuose uždaviniuose.

Laikant kartu su duomenimis jų sandaros aprašymą, išsprendžiama dar viena aktuali problema - sudaromos sąlygos parengti tokias apdorojimo programas, kurios nebūtų jautrios kompiuterio laikomų duomenų sandaros pakitimams.

Duomenų sandarą tenka keisti tada, kai išplečiamas tuos pačius duomenis naudojančių uždavinių skaičius. Sprendžiant aptartas problemas, apie m. Tokių darinių kūrimui, tvarkymui ir panaudojimui skirtos namų darbo čekiai vadinamos duomenų bazių valdymo sistemomis DBVS arba tiesiog duomenų bazėmis.

2. Prekybos sistemos projektavimas. Knygos turinys – Duomenų bazių valdymas: nuo teorijos iki

Duomenų bazė tai, apie tam tikrą tikrovės objektą, tam tikros informacijos duomenų susistemintas rinkinys sutvarkyta, tarpusavyje susijusių prekybos sistemos duomenų modelis aibė.

Duomenų bazės kuriamos konkrečių uždavinių poreikiams taip, kad prekybos sistemos duomenų modelis būtų lengva tvarkyti, užpildyti duomenimis, panaudoti uždavinių sprendimo programose.

Informacijos modeliai Duomenų bazės kūrimas pradedamas nuo aplinkos, kurioje renkami pradiniai duomenys ir naudojami uždavinių sprendimo rezultatai, informacijos modelio sudarymo. Aiškinamasi, kaip aplinką galima suskaidyti į mažesnius elementus, kaip aprašyti tokius elementus, jų savybes ir sąveiką bei sprendžiama daugybė kitų panašaus pobūdžio uždavinių. Stengiamasi sudaryti tokį aplinkos informacijos modelį, kurį būtų galima panaudoti duomenų laikymo darinio parinkimui ir projektavimui.

Informacijos modelių sudarymui vartojamos įvairios priemonės: žodiniai aprašymai, lentelės, grafinės diagramos ir pan. Vienas populiariausių yra objektų - sąryšių informacijos modelis, kuriame naudojamos sąvokos artimos mūsų kasdieninėje veikloje vartojamoms sąvokoms. Pagrindiniai aprašomos aplinkos informacijos modelių elementai šiame modelyje yra objektai, jų atributai ir sąryšiai.

Informacijos objektas arba esybė angl. Išskiriant atskirus informacijos objektus, vadovaujamasi tiek natūraliomis dalykinės srities savybėmis, tiek duomenų apdorojimo poreikiais. Dažniausiai informacijos objektai sudaromi registruoti duomenims apie tokius aprašomos aplinkos elementus: žmones, pavyzdžiui, įstaigos darbuotojus, mokesčių mokėtojus, ligoninės pacientus ir t.

Loginiai duomenų bazių modeliai Loginiai duomenų bazių sandaros modeliai nurodo, kaip yra sudaromi informacijos objektų reikšmių įrašų laikymo kompiuterio atmintyje dariniai.

tradeking opcionų knyga pasirinkimo sandorių birža

Naudojami keturi pagrindiniai duomenų loginės sandaros modeliai: sąsajinis [reliacinis]. Reliacinis modelis buvo pasiūlytas m. Modelio pavadinimas yra kilęs iš anglų kalbos žodžio relation sąsaja.

forex atidarymo valandų prekybos centras binarinių opcionų tendencijų prekybos sistema

Jis pabrėžia, kad bet kokias duomenų rinkinių priklausomybes galima apibrėžti lentelėmis aprašomomis sąsajomis. Lentelių tvarkymui taikomos lengvai suprantamos aibių teorijos operacijos: sąjunga, sankirta, skirtumas. Vartotojai reliacinę duomenų bazę gali įsivaizduoti kaip lentelių sistemą ir iš jose laikomų duomenų paprastomis operacijomis formuoti naujus darinius ir įvairias ataskaitas. Hierarchiniame modelyje kiekvienas įrašas sudaromas iš dviejų tipų elementų: pirminio rakto, kuris vienareikšmiškai identifikuoja įrašą, ir jam pavaldžių laukų rinkinio, kur laikomi kiti objekto atributai.

Ryšius tarp įrašų aprašo specialūs laukai - nuorodos.

prarado viską prekybos galimybes kas yra prekybos sistema

Kiekvienas įrašas hierarchinėje struktūroje gali turėti daug nuorodų į jam pavaldžius įrašus ir tik vieną nuorodą iš valdančio esančio aukštesniame hierarchijos lygyje įrašo. Hierarchinis modelis yra labai populiarus, nes pavaldumo ryšiai yra natūrali daugumos mūsų aplinkos objektų savybė. Hierarchiniai modeliai buvo plačiai naudojami pirmosiose DBVS, nes jie lengvai realizuojami kompiuterio atmintyje.

Pagrindinis hierarchinių sistemų trūkumas - griežti ribojimai sąryšių aprašymo priemonėms. Tinklo modelis sukuria ryšius tarp nepriklausomų duomenų elementų.

Tokiame modelyje kiekvienas įrašas gali turėti ryšių su bet kuriais kitais bazėje laikomais įrašais. Pastaruoju metu sparčiai auga objektinių modelių, kuriuose taikoma objektinio projektavimo metodologija, populiarumas.

Šiame modelyje naudojami objektai, kuriems būdingi ne tik jų savybes aprašantys atributai, bet ir jiems taikomų veiksmų rinkiniai.

nse akcijų pasirinkimo tinklas forex makroekonomikos naujienų kalendorius

Pavyzdžiui, tarkime, kad kompiuterio atmintyje reikia laikyti sudėtingo objekto grafinius vaizdus, jam būdingus garsus ir skaitinius atributus. Vaizdus gali būti pageidaujama pamatyti ekrane, garsus - išgirsti, o skaičius panaudoti skaičiavimuose.

Tokių skirtingos prigimties duomenų tvarkymui tikslinga sudaryti atskirus objektus, kurie sugebėtų ne tiktai laikyti skirtingos sandaros duomenis, bet ir mokėtų pradžia darbas cuneo ir provincija jiems skirtingas atvaizdavimo bei tvarkymo operacijas. Objektiniuose modeliuose iš paprastos sandaros bazinių objektų kuriamos ištisos išvestinių objektų šeimos, paveldinčios bazinių objektų savybes.

Šie modeliai puikiai tinka įvairiems pertvarkymams, pakeitimams, tipinių šablonų kūrimui ir panaudojimui. Reliacinės duomenų bazės samprata Reliacinė duomenų bazė yra tokia duomenų bazė, kurioje panaudotas sąsajinis reliacinis loginis duomenų bazės modelis. Duomenų bazių valdymo sistemos, tokios kaip: Microsoft Access, Visual FoxPro, Paradox, Clarion, Oracle, Informix, Sybase yra vadinamos reliacinėmis, kadangi pagrindinė juose saugomų dokumentų konstrukcija yra lentelė angl.

Atmintį taupančios duomenų modelio kūrimas naudojant "Excel" ir "Power Pivot" papildinį - Excel

Paprastai tokia duomenų bazė yra realizuojama kaip susietų lentelių aibė. Pagrindinė reliacinio modelio sąvoka yra lentelė. Taigi, reliacinė DBVS prekybos sistemos duomenų modelis tai duomenų bazė, kurią vartotojai priima kaip lentelių rinkinį.

Kitaip tariant, lentelių rinkinys sudaro reliacinę duomenų bazę. Šioje DBVS duomenys saugomi lentelėse. Kiekvienas tokios lentelės stulpelis apibrėžia lauką, o kiekviena eilutė - įrašą.

Skirtingi tačiau susiję duomenys yra saugomi skirtingose tačiau susietose lentelėse. Suprasti, kaip duomenų bazė sudaroma iš lentelių, įrašų bei laukų ir kokie būna laukų tipai bei jų savybės.

1. GALERIJA - Dalca

Lentelės samprata Reliacinės duomenų bazės lentelėje yra saugoma informacija apie informacijos objektą. Reliacinių duomenų bazių teorijoje lentelė vadinama santykiu angl.

Tačiau duomenų bazės lentelė skiriasi nuo skaičiuoklės lentelės, nes joje saugomos tik tam tikros dalykinės srities duomenys, o jų apdorojimo procedūros ar formulės aprašomos ir saugomos atskirai nuo šių duomenų. Reliacinės duomenų bazės atveju, daugeliu atžvilgių, terminai lentelė ir santykis yra sinonimai. Kiekviena duomenų bazės lentelė turi savo vardą pavadinimą. Jis vienareikšmiškai apibrėžia duomenų bazės lentelę. Įrašo samprata Kiekvienas informacijos objektas apibūdinamas unikaliu savybių atributų rinkiniu, o tokio rinkinio reikšmė vadinama įrašu.

Literatūroje taip pat vietoje termino įrašas angl. Kiekviena lentelės eilutė aprašo vieną informacijos objekto savybių atributų rinkinį - vieną tikrovės objektą — žmogų, firmą, sandėrį ar pan. Lauko samprata Atskiroms informacijos objekto savybėms atributams aprašyti skirtos įrašo dalys vadinamos laukais.

Šiame straipsnyje

Literatūroje taip prekybos sistemos duomenų modelis vietoje termino laukas angl. Sudarant lentelės laukų rinkinį, pirmiausia reikia atsižvelgti į tai, ar šis rinkinys atspindi ir kaip atspindi aprašomo informacijos objekto savybes.

Kiekvienas lentelės stulpelis aprašo vieną informacijos objekto charakteristiką savybę — žmogaus pavardę, vardą, adresą ir pan. Kiekviena informacijos objekto savybė turi pavadinimą pavyzdžiui, spalva, svoris ir jai būdingą reikšmių aibę. Duomenų elementas arba savybės reikšmė angl. Stulpeliui yra priskiriama galimų reikšmių aibė, vadinama domenu angl.

Lauko duomenų tipo samprata Kiekvienas laukas turi apibrėžtą nustatytą duomenų formatą tipą angl. Field Date Type. Paveikslėlyje pateikti galimi lauko duomenų tipai Microsoft Access duomenų bazės atvejui.

  • Глубокой ночью Олвин проснулся.

Lauko savybių samprata Kiekvienas laukas turi visą aibę savybių parametrų angl. Field Properties susijusių su šiuo lauku. Paveikslėlyje pateikti galimos lauko savybės Microsoft Access duomenų bazės atvejui. Suprasti, kas yra pirminis raktas.

Rakto samprata Informacijos modeliuose labai svarbi yra rakto sąvoka. Raktą galima apibrėžti kaip minimalią atributų aibę, vienareikšmiškai apibrėžiančią kitaip dar sakoma funkciškai apibrėžiančią kiekvieno atributo reikšmę eilutėje įrašą.

Raktai vartojami sąryšių aprašymui, duomenų rikiavimui, paieškai ir kitiems tikslams. Kiekvienas informacijos objektas privalo turėti bent vieną raktą.

Darbų pavyzdžių galerija / Edvardas / ID

Lentelėje gali būti keli atributų rinkiniai, turintys rakto savybę. Visi jie vadinami galimais raktais, arba tiesiog raktais. Raktas, kurį sudaro du ar daugiau atributų vadinamas sudėtiniu raktu. Jeigu lentelėje yra sukurti keli raktai, vienas iš jų pasirenkamas pirminiu. Pasirenkant pirminį raktą, stengiamasi, kad jį sudarytų galimai mažiau atributų ir kad jų reikšmės nebūtų ilgi tekstai.

Susiję saitai Glaudinimo koeficientai ir atminties analizės modulis "Excel" duomenų modeliai naudoja atminties analizės modulį duomenims saugoti atmintyje. Variklis įgyvendina efektyvius glaudinimo būdus, kad sumažintų saugyklos reikalavimus, sumažindamas rezultatų rinkinį, kol jis yra jo originalaus dydžio frakcija. Vidutiniškai galite tikėtis, kad duomenų modelis bus nuo 7 iki 10 kartų mažesnis už tuos pačius duomenis jo kilmės vietoje. Faktiškai pasiektas suspaudimo laipsnis pirmiausiai priklauso nuo unikalių reikšmių kiekviename stulpelyje skaičiaus.

Pavyzdžiui, prekės objekto raktu galima naudoti jų pačių pavadinimo ir jų tiekėjų pavadinimų junginį, tačiau tokie pavadinimai būna gana ilgi ir kompiuteriniam tvarkymui nėra patogūs. Kompiuterinė duomenų paieška birmingemo universiteto strategija 2021 m tokius pavadinimus yra gerokai lėtesnė už paiešką pagal skaitmeninius kodus, todėl raktų reikšmės dažniausiai koduojamos.

Pirminis raktas vienareikšmiškai nurodo identifikuoja lentelės įrašus ir papildomai teikia tokius privalumus: DB lentelė yra automatiškai indeksuojama pagal pirminį raktą ir tai leidžia greičiau išrinkti reikalingą informaciją. Pirminiai raktai dažnai naudojami sąryšiams tarp lentelių nurodyti.

Lentelėse ir formose duomenys yra pateikiami surikiuoti pagal pirminį raktą.