Tata Diversifikacijos Strategijos Ppt

Diversifikacijos strategija ppt slideshare

diversifikacijos strategija ppt slideshare

Magistro baigiamąjį darbą sudaro trys dalys. Kiekviename skyriuje pirmiau aprašytos užduotys analizuojamos ir nagrinėjamos, siekiant įgyvendinti darbo tikslą.

Pradėti dvejetainių galimybių prekybą Lietuvoje

Pirmoje darbo dalyje atliekama mokslinės literatūros analizė, analizuojami moksliniai straipsniai, rinkos plėtra ir jos priemonės. Šiame skyriuje pateikiama teorinė rinkos plėtros marketingo strategija.

Stanko Bebek 3MT Presentation: Developing chess AI systems

Antroje darbo dalyje atliekamas bendrovės "JŽ Destiny" pristatymas, atliekamas praktinis rinkos plėtros marketingo strategijos loginės sekos praktinis patikrinimas. Trečioje dalyje, remiantis situacijos analize, teorine probleminių sprendimų metodų apžvalga bei pateiktomis išvadomis, formuojama bendrovės "JŽ Destiny" rinkos plėtros marketingo strategija.

diversifikacijos strategija ppt slideshare

Pateikiami alternatyvūs problemos sprendimai ir jų įgyvendinimo planas. The aim of the work was to prepare the company "JŽ Destiny" for the development of marketing strategy.

Pagal R. GinevičiųProduktų, kurie skiriasi nuo įmonėje gaminamų tuo, kad sudaro galimybes juos realizuoti naujose rinkose, gamybą ir pardavimą; Įsiliejimą į naujas rinkas, kurios skiriasi tuo, kad sudaro įmonei sąlygas gaminti naujus produktus; Papildomas diversifikavimo požymis — sprendimų, susijusių su gamybos kitos pagrindinės veiklos programos plėtojimu, ilgalaikiškumas nekeičiant tos veiklos, kuri įmonei yra svarbiausia. Diversifikacijos rūšys 1.

Master's thesis consists of three parts. In each section, the tasks described above are analyzed and addressed in order to achieve the purpose of the work. The first part of the work is an analysis of scientific literature, scientific articles and market development and its tools.

This section forms the theoretical market development strategy.

diversifikacijos strategija ppt slideshare

The second part of the work presents the presentation of diversifikacijos strategija ppt slideshare company "JŽ Destiny", analyzes the marketing elements and measures influencing the company's activities and development of the market. In this section, a study is conducted and an analysis of its data. In the third part, based on the analysis of the situation and theoretical overview of the problem solving methods and the conclusions presented, forms the market development strategy of the company "JŽ Destiny".

Suggestions, alternative solutions to the problem and a plan for implementation of the decision are presented.

Aplinkos strateginė analizė 1. Aplinkos dinamikos analizė 1. PEST analizė 1.